Spansk skogssnigel
  Snigelbromsen
  Detta ingå
  Tillbehör
  Beställ
  Frågor och svar
  Kontakta oss
  Köpinformation
  Representanter
  Pressmaterial
   
  Startsidan

 

 
Hjälp med artbestämning
 
Spanska skogssnigelns spridning i Sverige utgör ett unikt tillfälle att studera hur en ny djurart invaderar och sprids i ett nytt område. Inte på något håll i Europa har denna process kunnat följas så i detalj som i vårt land.
 

På Göteborgs Naturhistoriska museum dokumenterar man bl a sniglarnas spridning i landet och de vill gärna ha fler fynduppgifter.

Skicka in dina uppgifter tillsammans med några exemplar av sniglarna för att de skall kunna göra en säker identifiering. Ta helst kontakt med museet innan du skickar något!

Har du lyckats utrota snigeln?
Göteborgs Naturhistoriska Museum vill också få information om det finns någon som har lyckats utrota sniglarna. Idag finns inga uppgifter om att detta har lyckats.

 
 

Gör så här för att skicka sniglar:

1. Lägg några stora och några mindre levande sniglar i en tunn ask med lufthål. (Har du ingen lämplig ask, så skriv eller maila till dem så skickar den en.) Ta helst sniglar som är så olika som möjligt i färg.

2. Lägg i lite mossa, gräs eller något annat grönt som håller fuktigheten uppe i asken. Tillsätt inte något extra vatten! Undvik stenar, jord och dyl. Det får inte finnas någon möjlighet att det rinner vätska ur asken - det förstör annan post! Sniglarna måste kunna andas - ha därför ingen plastpåse runt asken, men gärna ett par lager tidningspapper.

3. Lägg i en lapp med uppgifter ditt namn och adress i kuvertet (men inte i asken), och om när du första gången lade märke till dessa "misstänkta" sniglar i din trädgård. Har du box- eller postlådeadress, så beskriv så noga som möjligt var du hittat sniglarna.

4. Skicka asken och uppgifterna som brev (A-post!) söndag till torsdag (innan de tömmer brevlådorna) till adressen nedan.

Det kan dröja några veckor innan du får svar, men det kommer och är kostnadsfritt.

Skicka till:

Naturhistoriska museet
Ted von Proschwitz
Box 7283
402 35 Göteborg

Gör gärna ett besök på museets hemsida: www.gnm.se

För mer information:
e-post: everte@gnm.se
Tel: 031-775 24 40
Fax: 031-12 98 07


Till toppen

 

 

Copyright

 

breitling replica sale | replica rolex sale | replica watches uk | cartier replica sale